Matematyka

Zadanie 11 – Matura z matematyki Maj 2023 – poziom rozszerzony

Zadanie 11 Matematyka PR 2023 (0-5 pkt.) Wyznacz wszystkie wartości parametru $mneq2$, dla których równanie $ x^{2}+4x-frac{m-3}{m-2}=0$ ma dwa różne rozwiązania rzeczywiste $x_{1}$,$x_{2}$ spełniające warunek $x_{1}^{3}+x_{2}^{3}>-28$.Zapisz obliczenia. Pokaż rozwiązanie Ukryj rozwiązanie Odpowiedź: [katex]min(frac{11}{5};frac{9}{4}) [/katex] Rozwiązanie wideo: https://youtu.be/BK1LOViodFU

Zadanie 11 – Matura z matematyki Maj 2023 – poziom rozszerzony Przeczytaj artykuł »

Zadanie 12 – Matura z matematyki Maj 2023 – poziom rozszerzony

Zadanie 12 Matematyka PR 2023 (0-6 pkt.) Funkcja $f$ jest określona wzorem $f(x)=81^{log_{3}x}+frac{2cdotlog_{2}sqrt{27}cdotlog_{3}2}{3}cdot x^{2}-6x$ dlakażdej liczby dodatniej $x$. Zadanie 12.1 Matematyka PR 2023 (0-2 pkt.) Wykaż, że dla każdej liczby dodatniej $x$ wyrażenie $81^{log_{3}x}+frac{2cdotlog_{2}sqrt{27}cdotlog_{3}2}{3}cdot x^{2}-6x$ można równoważnie przekształcić do postaci $x^{4}+x^{2}-6x$. Zadanie 12.2 Matematyka PR 2023 (0-4 pkt.) Oblicz najmniejszą wartość funkcji $f$ określonej dla

Zadanie 12 – Matura z matematyki Maj 2023 – poziom rozszerzony Przeczytaj artykuł »

Zadanie 13 – Matura z matematyki Maj 2023 – poziom rozszerzony

Zadanie 1 Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.) Na osi liczbowej zaznaczono sumę przedziałów. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Zbiór zaznaczony na osi jest zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności A. [katex]|x-3,5|geq1,5 [/katex] B. [katex]|x-1,5|geq3,5 [/katex] C. [katex]|x-3,5|leq1,5 [/katex] D. [katex]|x-1,5|leq3,5 [/katex] Pokaż rozwiązanie Ukryj rozwiązanie Odpowiedź: B Rozwiązanie wideo: https://youtu.be/DfZ5p0Zupwk

Zadanie 13 – Matura z matematyki Maj 2023 – poziom rozszerzony Przeczytaj artykuł »

Zadanie 28 – Matura z matematyki Maj 2023 – poziom podstawowy

Zadanie 28 Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.) Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wszystkich liczb naturalnych pięciocyfrowych, w których zapisie dziesiętnym występują tylko cyfry 0, 5, 7 (np. 57 075, 55 555), jest A. [katex]5^{3}[/katex] B. [katex]2cdot 4^{3}[/katex] C. [katex]2cdot 3^{4}[/katex] D. [katex]3^{5}[/katex] Pokaż rozwiązanie Ukryj rozwiązanie Odpowiedź: C Rozwiązanie wideo: https://youtu.be/39TL0cFA8Uk

Zadanie 28 – Matura z matematyki Maj 2023 – poziom podstawowy Przeczytaj artykuł »

Zadanie 25 – Matura z matematyki Maj 2023 – poziom podstawowy

Zadanie 25 Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.) Dany jest graniastosłup prawidłowy czworokątny, w którym krawędź podstawy ma długość 15. Przekątna graniastosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem [katex]alpha[/katex] takim, że [katex]cos alpha =frac{sqrt{2}}{3}[/katex].   Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.   Długość przekątnej tego graniastosłupa jest równa A. [katex]15sqrt{2}[/katex] B. [katex]45[/katex] C. [katex]5sqrt{2}[/katex]

Zadanie 25 – Matura z matematyki Maj 2023 – poziom podstawowy Przeczytaj artykuł »