zamknięte

Zadanie 28 – Matura z matematyki Maj 2023 – poziom podstawowy

Zadanie 28 Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.) Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wszystkich liczb naturalnych pięciocyfrowych, w których zapisie dziesiętnym występują tylko cyfry 0, 5, 7 (np. 57 075, 55 555), jest A. [katex]5^{3}[/katex] B. [katex]2cdot 4^{3}[/katex] C. [katex]2cdot 3^{4}[/katex] D. [katex]3^{5}[/katex] Pokaż rozwiązanie Ukryj rozwiązanie Odpowiedź: C Rozwiązanie wideo: https://youtu.be/39TL0cFA8Uk

Zadanie 28 – Matura z matematyki Maj 2023 – poziom podstawowy Przeczytaj artykuł »

Zadanie 25 – Matura z matematyki Maj 2023 – poziom podstawowy

Zadanie 25 Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.) Dany jest graniastosłup prawidłowy czworokątny, w którym krawędź podstawy ma długość 15. Przekątna graniastosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem [katex]alpha[/katex] takim, że [katex]cos alpha =frac{sqrt{2}}{3}[/katex].   Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.   Długość przekątnej tego graniastosłupa jest równa A. [katex]15sqrt{2}[/katex] B. [katex]45[/katex] C. [katex]5sqrt{2}[/katex]

Zadanie 25 – Matura z matematyki Maj 2023 – poziom podstawowy Przeczytaj artykuł »

Zadanie 20 – Matura z matematyki Maj 2023 – poziom podstawowy

Zadanie 20 Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.) W rombie o boku długości [katex]6sqrt{2}[/katex] kąt rozwarty ma miarę [katex]150°[/katex]. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Iloczyn długości przekątnych tego rombu jest równy A. [katex]24[/katex] B. [katex]72[/katex] C. [katex]36[/katex] D. [katex]36sqrt{2}[/katex] Pokaż rozwiązanie Ukryj rozwiązanie Odpowiedź: B Rozwiązanie wideo: https://youtu.be/lHS7AnwQE1U

Zadanie 20 – Matura z matematyki Maj 2023 – poziom podstawowy Przeczytaj artykuł »

Zadanie 19 – Matura z matematyki Maj 2023 – poziom podstawowy

Zadanie 19 Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.) Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Dla każdego kąta ostrego $alpha$ wyrażenie $sin ^{4}alpha +sin ^{2}alphacdot cos ^{2}alpha$ jest równe A. $sin ^{2}alpha$ B. $sin ^{6}alphacdot cos ^{2}alpha$ C. $sin ^{4}alpha+1$ D. $sin ^{2}alphacdot (sinalpha+cosalpha)cdot(sinalpha-cosalpha)$ Pokaż rozwiązanie Ukryj rozwiązanie Odpowiedź: A Rozwiązanie wideo: https://youtu.be/_P0uO9ztMVY

Zadanie 19 – Matura z matematyki Maj 2023 – poziom podstawowy Przeczytaj artykuł »