Zadanie 31 – Matura z matematyki Maj 2023 – poziom podstawowy

Zadanie 31

Matematyka PP 2023 (0-3 pkt.)

Właściciel pewnej apteki przeanalizował dane dotyczące liczby obsługiwanych klientów z 30 kolejnych dni. Przyjmijmy, że liczbę 𝐿 obsługiwanych klientów $n$-tego dnia opisuje funkcja

$L(n)=-n^{2}+22n+279$

gdzie $n$ jest liczbą naturalną spełniającą warunki $n\geq 1$ i $n\leq 30$.

Zadanie 31.1

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

zrzut ekranu 2023 06 10 o 23.47.38

Zadanie 31.2

Matematyka PP 2023 (0-2 pkt.)

Którego dnia analizowanego okresu w aptece obsłużono największą liczbę klientów? Oblicz liczbę klientów obsłużonych tego dnia. Zapisz obliczenia.

Odpowiedź:

Zadanie 31.1: F P

Zadanie 31.2: 11 dnia obsłużono największą liczbę klientów – było to 400 osób

Rozwiązanie wideo:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *