Zadanie 30 – Matura z matematyki Maj 2023 – poziom podstawowy

Zadanie 30

Matematyka PP 2023 (0-2 pkt.)

Ze zbioru ośmiu liczb {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} losujemy ze zwracaniem kolejno dwa razy po jednej liczbie.

Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia 𝑨 polegającego na tym, że iloczyn wylosowanych liczb jest podzielny przez 𝟏𝟓. Zapisz obliczenia.

Odpowiedź: [katex]P(A)=\frac{3}{32}[/katex]

Rozwiązanie wideo:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *